Yhteystiedot

Studio Feel It Tampere

Bookings

Via online-booking system
Or by phone +358 (0)404 1100 96

Please mention the branch you wish the treatment for.

Studio Feel It Tampere open:

Mon-Fri 10-18
Sat 10-16
Sunday Closed

Street address

Day Spa Studio Feel It
Satakunnankatu 22
33210 Tampere
info@studiofeelit.fi

TrendNails and Sugaring Cane orders

Orders for professionals at
www.prosecretbeauty.fi tai info@prosecretbeauty.fi

 

Studio Feel It Vanajanlinna

Bookings

Via online-booking system
Or by phone +358 (0)404 1100 96

Please mention the branch you wish the treatment for.

Studio Feel it Vanajanlinna open:

Only by bookings

Street Address

Studio Feel It Vanajanlinna
https://www.vanajanlinna.fi/en/sauna/day-spa
Vanajanlinnantie 485
13330 Hämeenlinna

We are located at Vanajanlinna Golf & Country Club, see the area map. As you entrance into the golf club, you will see our entrance by your right side.

 

Studio Feel It Levi

Bookings

Via online-booking system
Or by phone +358 (0)404 1100 96

Please mention the branch you wish the treatment for.

Studio Feel it Levi open:

Mon-Fri 10-18
Sat 10-16
Sunday Closed

Street Address

Day Spa Studio Feel It
Levi Hotel Spa
Levintie 1590
99130 Levi

We are located inside the Levi Hotel Spa building.

Studio Feel it Ruka

Bookings

Via online-booking system
Or by phone +358 (0)404 1100 96

Please mention the branch you wish the treatment for.

Studio Feel it Ruka open:

Mon-Fri 10-18
Sat 10-16
Sunday Closed

Street Address

Day Spa Studio Feel it
Scandic Rukahovi
Rukankyläntie 15
93830 Rukatunturi

Oma sisäänkäyntimme on hotellin takapuolella, jonne helpoiten pääset kävelemällä Scandicin ja Ravintola Pisteen välistä, kaartaen vasemmalle.

 

Bookings online 24/7 24/7 or by phone +358 (0)404 1100 96.

This post is also available in: Finnish

TreatCard -membership

KANTA-ASIAKASJÄRJESTELMÄ

Kanta-asiakkaana voit kerryttää pisteitä niin, että jokainen tuotteisiin ja palveluihin käytetty euro vastaa yhtä pistettä. Pisteillä voit lunastaa ennaltamääritettyjä palveluita tai tuotteita veloituksetta. Järjestelmän automaattisesti ehdottamat palvelut ja tuotteet ovat aina uusia kokemuksia, joita et ole ennen kokeillut. Henkilökuntamme kertoo sinulle aina, kun olet ansainnut uusia palkintoja.

Pistetasoja meillä on viisi: 500p / 800p / 1000p / 1500p / 2000p

  • Skannaa henkilökohtainen TreatCard -korttisi joka oston yhteydessä kassalla saadaksesi pisteet
  • Henkilökuntamme kertoo kun saavutat seuraavan pistetason ja mitä voit tällähetkellä lunastaa
  • Käytä pisteitä tai jatka kerryttämistä arvokkaampaan palkintoon

Voit kerryttää ja käyttää pisteitä haluamassasi toimipisteessä palvelu- ja tuotetarjonnan puitteissa. Pisteiden keräämisellä ei ole aikarajoitusta. Kortti on henkilökohtainen ja se tulee olla aina mukana pisteiden saamiseksi.

LAHJAKORTIT

Saitko lahjakortin meille tai harkitsetko sellaisen hankkimista lahjaksi?

  • Voit lunastaa lahjakortin mistä tahansa toimipisteestämme ja sen voi hyödyntää mihin tahansa toimipisteeseen.
  • Lahjakortin voi käyttää osissa.
  • Lahjakortit suositellaan ostettavaksi avoimelle summalle. Kortti voidaan osoittaa tietylle hoidolle, mutta sen sisältö on tosiasiassa jokin euromäärä, sillä palveluiden hinnat saattavat vaihdella toimipisteittäin. Suosittelemmekin siksi avointa lahjakorttia ellei toimipiste ole täysin varma.
  • Lahjakortti on oltava mukana lahjakortin käyttämiseksi.
  • Lahjakorttia ei voi vaihtaa rahaksi.
  • Lahjakortti on voimassa 12kk ostopäivämäärästä, jonka jälkeen se poistuu järjestelmästämme ja mitätöityy.

This post is also available in: Finnish

Privacy Policy

Tämä on DNK Finland Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 14.5.2018. Viimeisin muutos 24.5.2018.

§1 Rekisterinpitäjä
DNK Finland Oy
Satakunnankatu 22
33210 Tampere
info@studiofeelit.fi

§2 Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Niina Tuominen
info@studiofeelit.fi
0404110096

§3 Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri, markkinointirekisteri, verkkopalvelun käyttäjärekisteri.
DNK Finland Oy:n tietosuojakäytäntö koskee seuraavia kategorioita:
-luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, jotka käyttävät DNK Finland Oy:n palveluita
-luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, jotka ottavat yhteyttä DNK Finland Oy:seen sähköpostin tai verkkosivujen kautta
-luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, jotka tilaavat tuotteita DNK Finland Oy:n verkkokaupasta
-luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, jotka työskentelevät DNK Finland Oy:lle tai hakevat töitä DNK Finland Oy:lta

§4 Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
– henkilön suostumus
– sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
– rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde tai työsuhde).
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja kehittäminen, asiakaskokemuksen kehittäminen markkinointi ja DNK Finland Oy:n sisäiset tutkimukset asiakaskokemuksista. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

§5 Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavien tiedostojen tiedot voivat sisältää seuraavia henkilötietoja: henkilön nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset verkkokaupassa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot kuten allergiat ja hoitojen suoritukseen vaikuttavat terveydelliset tiedot.

§6 Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot kerätään mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, tapaamisista ja muista tilanteista, joissa tietojenluovutus tapahtuu asiakkaan ym. toimesta. Tiedonkeruuseen voidaan käyttää myös evästeitä ja muuta teknologiaa.

§7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle käsiteltäväksi Suomen henkilötietolain, EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja Suomen tietosuojalain mukaisesti

Mahdolliset tahot, joille tietoja voidaan luovuttaa ovat DNK Finland Oy:n osakkuusyhtiöt, DNK Finland Oy tiloissa toimivat sopimusyrittäjät ja työntekijät, kolmannet osapuolet kuten pilvipalveluiden tarjoajat sekä tahot jotka auttavat DNK Finland Oy:tä täyttämään sen lakisääteiset velvoitteet.

§8 Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti niin fyysisesti, elektronisesti kuin hallinnollisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti, mutta huomautamme että verkkopalvelut eivät ole aina turvallisin vaihtoehto. DNK Finland Oy huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

§9 Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

§10 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

This post is also available in: Finnish